Βουδισμός – Η πίστη μας

Τα μέλη της SGI Ελλάδας ασπάζονται τις διδασκαλίες του Νίτσιρεν (Ιαπωνία, 1222-1282) και ασκούνται καθημερινά, ψάλλοντας «Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο» και απαγγέλλοντας μπροστά στο Γκοχόνζον αποσπάσματα από τη Σούτρα του Λωτού (στην οποία καταγράφονται οι διδασκαλίες του Βούδα Σακιαμούνι), διότι έτσι καθίστανται σήμερα ικανοί οι άνθρωποι να επιτύχουν τη φώτιση του Βούδα. Επίσης, μέσα από την πίστη και την άσκησή τους στον Βουδισμό Νίτσιρεν, εκφράζουν το σεβασμό τους σ’ εκείνο που έχει υπέρτατη αξία: την ίδια τη ζωή.

Pink-Lotus-Flower

Κεντρική θέση στη βουδιστική διδασκαλία καταλαμβάνει ο νόμος του αιτίου και του αποτελέσματος, σύμφωνα με τον οποίο κάθε σκέψη, λόγος και πράξη προκαλεί έναν αντίκτυπο στη ζωή και στο περιβάλλον. Χάρη στη βουδιστική πίστη τους και στην άσκησή τους, τα μέλη της SGI-Ελλάς μεταμορφώνουν τον εσώτερο κόσμο τους και καλλιεργούν τις απαιτούμενες ιδιότητες για να ολοκληρωθούν σε προσωπικό επίπεδο και για να συμβάλουν στη θετική πρόοδο της κοινωνίας.

ιστορια του βουδισμου