Βασίλειο των πέντε συστατικών στοιχείων (εαυτός)

Η φύση της ζωής κάθε οντότητας συγκροτείται από τα εξής πέντε συστατικά στοιχεία: τη μορφή, την αντίληψη, τη σύλληψη, τη βούληση και τη συνείδηση

Μορφή είναι το φυσικό γνώρισμα, π.χ. αρσενικό ή θηλυκό, ψηλός ή κοντός. Επίσης αυτή περιλαμβάνει τα πέντε αισθητήρια όργανα: τα μάτια, τα αυτιά, τη μύτη, τη γλώσσα και την επιδερμίδα. Τα άλλα τέσσερα συστατικά στοιχεία είναι οι νοητικές λειτουργίες του ατόμου.

Αντίληψη είναι η λειτουργία άντλησης πληροφοριών μέσω των αισθήσεων.

Σύλληψη είναι η λειτουργία ανάλυσης των αντληθέντων πληροφοριών και ο σχηματισμός μιας συνεκτικής νοητικής εικόνας.

Βούληση είναι η επιθυμία να δράσεις βασισμένος σε όλες αυτές τις πληροφορίες.

Τέλος, η συνείδηση ενοποιεί όλες τις προαναφερθείσες νοητικές διεργασίες.

Ένα από τα άμεσα οφέλη που προκύπτουν από τον ψαλμό Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο είναι ότι η αντίληψή μας αλλάζει και τα αισθητήρια όργανά μας εξαγνίζονται. Οπότε αρχίζουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας και το περιβάλλον από διαφορετική οπτική γωνία. Με αποτέλεσμα είτε να μη θεωρούμε πια φρικτές τις συνθήκες της ζωής μας είτε να αντιληφθούμε ότι έχουμε τη δύναμη να τις αλλάξουμε προς μια θετική κατεύθυνση.

Βασιλειο των έμβιων οντων