Το πνεύμα της ανθρώπινης επανάστασης

Μέσα από το έργο του με τίτλο Για την επίτευξη της φώτισης του Βούδα, ο Νίτσιρεν μάς μεταδίδει το βασικό πνεύμα της ανθρώπινης επανάστασης:

Ποτέ δεν πρέπει να θεωρήσεις ότι οποιαδήποτε από τις ογδόντα χιλιάδες ιερές διδασκαλίες της ζωής του Βούδα Σακιαμούνι ή οποιοσδήποτε από τους Βούδες ή Μποντισάτβες των δέκα κατευθύνσεων και των τριών υπάρξεων, είναι έξω από εσένα. Η άσκησή σου στις Βουδιστικές διδασκαλίες δεν θα σε απαλλάξει από τα βάσανα της γέννησης και του θανάτου ούτε στο ελάχιστο, αν δεν αντιληφθείς την αληθινή φύση της ζωής σου. 

Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε το νόημα αυτής της διδασκαλίας ως εξής: «Δεν εξαρτάται τίποτα από τους άλλους, ούτε μπορώ να κατηγορήσω κανέναν άλλο. Πρέπει πρώτα ν’ αλλάξω τον εαυτό μου». Σύμφωνα με αυτή την άποψη, όλα στη ζωή είναι μέρος της δικής μας εξάσκησης, είναι για το δικό μας όφελος και τη δική μας εξέλιξη. Η ανθρώπινη επανάσταση γίνεται τώρα, στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.

Ανθρώπινη επανάσταση και υπέρβαση των εμποδίων

Ένα και μόνο ηλιοτρόπιο περιέχει τους σπόρους για περισσότερα από χίλια νέα φυτά.

Η παγκόσμια ειρήνη αρχίζει με την εσωτερική μεταμόρφωση του ανθρώπου. Πράγματι, απαιτείται αγώνας για να αναπτύξουμε και να εξυψώσουμε τη δική μας κατάσταση ζωής, όμως με την ανθρώπινη επανάσταση βάζουμε τα θεμέλια για την παγκόσμια ειρήνη, αλλά και για την ατομική ειρήνη και ευτυχία. Η ανθρώπινη επανάσταση βρίσκεται στον πυρήνα της βουδιστικής άσκησης, συντελεί στην αλλαγή της καρδιάς μας και βοηθάει την ανθρωπιά μας να αναδυθεί στην επιφάνεια.

Νιώθεις το πιο εκπληκτικό συναίσθημα καθώς ανακαλύπτεις ότι, εφόσον η αιτία των βασάνων σου είναι μέσα στα όρια της ζωής σου, εσύ και μόνο εσύ μπορείς ν’ αλλάξεις τον συγκεκριμένο τομέα της ζωής σου. Αυτό είναι το πιο απελευθερωτικό συναίσθημα. Αυτό είναι η ανθρώπινη επανάσταση και η πόρτα που θα οδηγήσει στη δική σου φώτιση του Βούδα.

Η ανθρώπινη επανάσταση φέρνει στο προσκήνιο όλες τις αρχές και τις διαδικασίες που συναποτελούν τις βουδιστικές διδασκαλίες της ζωής. Ένα μέρος της δικής μας ανθρώπινης επανάστασης είναι να μάθουμε να ζούμε τη ζωή μας βασισμένοι σε σωστές διδασκαλίες. Η διαδικασία αυτή, είναι η μεταμόρφωση της καρδιάς.

Μετασηματιζοντας τον εαυτο μας, βιωνοντας τις διδασκαλιες