Προτάσεις ειρήνης του προέδρου της SGI

Κάθε χρόνο, από το 1983 και μετά, ο πρόεδρος της Διεθνούς Σόκα Γκάκκαϊ Νταϊσάκου Ικέντα συντάσσει και εκδίδει μια πρόταση ειρήνης που παρουσιάζει στα Ηνωμένα Έθνη. Το βασικό θέμα κάθε πρότασης επικεντρώνεται σ’ ένα παγκόσμιο ζήτημα, το οποίο επηρεάζει τόσο εκείνους που χαράζουν την πολιτική ή υλοποιούν τις πολιτικές αποφάσεις, όσο και τους απλούς πολίτες.

Προτάσεις ειρήνης του προέδρου της SGI

Νταϊσάκου Ικέντα – Νέλσον Μαντέλα

Στο σύνολό τους αυτές οι προτάσεις διερευνούν το συσχετισμό του πυρήνα των βουδιστικών εννοιών με τις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την εδραίωση της ειρήνης και της ανθρώπινης ασφάλειας. Εκτός από τα παραπάνω, ο πρόεδρος Ικέντα έχει καταθέσει προτάσεις για συγκεκριμένα θέματα που επηρεάζουν άμεσα την κοινωνία, όπως η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, το περιβάλλον, τα Ηνωμένα Έθνη και η κατάργηση των πυρηνικών όπλων.

Παρατίθενται μερικές από τις προτάσεις ειρήνης του προέδρου της Διεθνούς Σόκα Γκάκκαϊ και σας προτείνουμε να διαβάσετε τη σχετική περίληψη και/ή το πλήρες κείμενο.

 
Το συγγραφικό έργο του προέδρου της SGI

Προτάσεις ειρήνης του

προέδρου Ikeda