Καθημερινή άσκηση

Τα μέλη της SGI εκτελούν μια πρωινή και μια απογευματινή άσκηση –γνωστή ως γκόνγκιο–, που αποτελείται από τον ψαλμό «Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο» και την απαγγελία αποσπασμάτων της Σούτρας του Λωτού. Η διάρκεια του γκόνγκιο καθορίζεται από τον ίδιο τον ασκούμενο. Αυτή η τακτική πρωινή και απογευματινή άσκηση προσφέρει στον καθέναν το χρονικό περιθώριο για να αναλογιστεί τις προτεραιότητες της ζωής και να συνδεθεί με τους βαθύτερους ρυθμούς της.

Καθημερινή άσκηση

Ο Βουδισμός Νίτσιρεν διδάσκει ότι οι λειτουργίες του σύμπαντος είναι μια έκφραση του μοναδικού ύψιστου Νόμου ή της αλήθειας του σύμπαντος, που αποδίδεται ως «Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο». Ψάλλοντας αυτές τις λέξεις έχουν όλοι οι άνθρωποι την ικανότητα να αντιληφθούν τον Νόμο αυτό στη δική τους ζωή και να συντονιστούν μαζί του. Έπειτα, εναρμονίζοντας τη ζωή τους με αυτόν το Νόμο, οι άνθρωποι μπορούν να ξεκλειδώσουν το κρυμμένο τους δυναμικό και να επιτύχουν την αρμονία με το περιβάλλον τους.

Πρόκειται για μια πανίσχυρη έκφραση ατομικής ενδυνάμωσης: Η δυνατότητα κάθε ανθρώπου αφενός να μεταμορφώσει τα αναπόφευκτα βάσανα της ζωής σε πηγές ανάπτυξης και ολοκλήρωσης, και αφετέρου να αποτελέσει ο ίδιος παράγοντα θετικής επιρροής για την οικογένεια και την κοινότητά του.

Ακσηση: Ναμ Μιοχο Ρενγκε Κιο