Γκοχόνζον

Με το Γκοχόνζον προσδίδεται υλική υπόσταση στο Νόμο του «Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο», ο οποίος λαμβάνει τη μορφή ενός αντικειμένου αφοσίωσης (μαντάλα). Είναι μια απεικόνιση του θεμελιώδους Νόμου, με τον οποίο ο Νίτσιρεν οδηγήθηκε στη φώτιση, της θεμελιώδους τάξης που διαπερνά τη ζωή μας και το σύμπαν.

Γκοχόνσον

Στα ιαπωνικά «γκο» σημαίνει «άξιος να τιμηθεί», ενώ «χόνζον» σημαίνει «αντικείμενο θεμελιώδους σεβασμού». Το Γκοχόνζον είναι μια περγαμηνή στην οποία είναι γραμμένοι κινεζικοί και σανσκριτικοί χαρακτήρες. Η χρήση των δύο γλωσσών συμβολίζει την οικουμενικότητα του μάνταλα. Όλοι μαζί αυτοί οι χαρακτήρες συμβολίζουν τη ζωή στην ύψιστη μορφή της. Τα σύμβολα, οι άνθρωποι και οι θεότητες που αναπαρίστανται στο Γκοχόνζον δείχνουν ότι ο Νόμος του Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο είναι προικισμένος με όλες τις λειτουργίες της ζωής και ότι όλα τα φαινόμενα του σύμπαντος εδρεύουν μέσα στη ζωή μας. Ο Νίτσιρεν αποτυπώνει συμβολικά στο Γκοχόνζον την κατάσταση ζωής της φώτισης του Βούδα που όλοι οι άνθρωποι εγγενώς διαθέτουν.

Η άσκηση στο Βουδισμό του Νίτσιρεν αποτελείται πρωταρχικά από τον πρωινό και τον απογευματινό ψαλμό Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο και ακολουθεί η απαγγελία αποσπασμάτων από δύο κεφάλαια της Σούτρας του Λωτού μπροστά στο Γκοχόνζον, το οποίο φυλάσσεται μέσα σ’ έναν βουδιστικό βωμό. Το Γκοχόνζον λειτουργεί σαν ερέθισμα, για να ενεργοποιηθεί η φώτιση του Βούδα που βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή σε κάθε άνθρωπο. Ο αποκλειστικός σκοπός του είναι να αποκαλύψει τη φώτιση του Βούδα. Η ισχύς της πίστης μας κινητοποιεί τις δυνάμεις μας και μας καθιστά ικανούς να ενεργούμε με σοφία και ευσπλαχνία.

Πως να Ψαλλετε