Ένατη συνείδηση

Ο Βουδισμός διδάσκει ότι υπάρχει η ένατη συνείδηση, την οποία ο Νίτσιρεν αναγνώρισε ως φύση του Βούδα ή Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο. Είναι η βάση όλων των λειτουργιών της ζωής και είναι γνωστή ως «αμάλα» ή «θεμελιωδώς αγνή» συνείδηση, την οποία μοιραζόμαστε στο βαθύτερο επίπεδο με κάθε μορφή ζωής. Όσο ψάλλουμε Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο, τόσο η ζωτική δύναμη, που εκπορεύεται από την ένατη συνείδηση, εξαγνίζει τα εσωτερικά αίτια και αποτελέσματα που βρίσκονται στην όγδοη συνείδηση, κι έπειτα βελτιώνει τη λειτουργία της έκτης και της έβδομης συνείδησης. Αρχίζουμε να δημιουργούμε νέα αίτια στην όγδοη συνείδηση, τα οποία δεν βασίζονται στις τάσεις που αναπτύξαμε μετά τη δημιουργία τόσων διαφορετικών αιτίων, αλλά βασίζονται στην κατάσταση ζωής του Βούδα. Επομένως αυτά τα νέα αίτια βρίθουν θάρρους, ευσπλαχνίας και σοφίας. Ένα άλλο όφελος που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία είναι ότι αρχίζουμε να βλέπουμε τη ζωή μας με τα μάτια του Βούδα, δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το κάρμα μας στην πραγματική του διάσταση. Και από την στιγμή που το διακρίνουμε, γίνεται και πιο εύκολο να το αντιμετωπίσουμε και να το αλλάξουμε.

Ένατη Συνείδηση

Ας κάνουμε έναν παραλληλισμό της εμφάνισης του κόσμου της φώτισης του Βούδα με την ανατολή του ήλιου. Όταν ο ήλιος ανατέλλει, τα αστέρια, που έλαμπαν τόσο φωτεινά στον νυχτερινό ουρανό, αμέσως ξεθωριάζουν και νομίζεις ότι εξαφανίζονται. Αν όντως εξαφανίζονταν, αυτό θα ήταν αντίθετο προς τον νόμο της αιτιότητας· αλλά, ακριβώς όπως το φως των αστεριών και της σελήνης μοιάζει ότι χάνεται όταν ανατέλλει ο ήλιος, έτσι, όταν φέρνουμε στο προσκήνιο της ζωής μας τη φώτιση του Βούδα, παύουμε να υφιστάμεθα τα αρνητικά αποτελέσματα που προκάλεσε στο παρελθόν κάθε επιμέρους αρνητικό αίτιο. Με άλλα λόγια, αυτό δεν αρνείται ούτε αντιβαίνει στη γενική αιτιότητα, η οποία παραμένει μια βασική παραδοχή του Βουδισμού και υπάγεται σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «ευρύτερη αιτιότητα». Αυτή η ευρύτερη αιτιότητα είναι η αιτιότητα της επίτευξης της φώτισης του Βούδα, της Σούτρας του Λωτού και του Μυστικού Νόμου.

Έτσι, ψάλλοντας Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο απελευθερωνόμαστε από το αρνητικό ή κακότυχο κάρμα, επίσης αποκτούμε την ικανότητα να δημιουργούμε αίτια και να φτιάξουμε μια ζωή που αντιστοιχεί με τα μεγαλύτερα όνειρά μας, τόσο για τον εαυτό μας όσο και για την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Τα καλύτερα αίτια που μπορούμε να δημιουργήσουμε, είναι εκείνα τα οποία συνεισφέρουν στο κόσεν-ρούφου, και βοηθούν τους ανθρώπους να καθιερώσουν το Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιo στην ζωή τους, και με τον τρόπο αυτό να μπορέσουν να εκδηλώσουν την δική τους φύση του Βούδα.

Ταυτιση της ζωης με το περιβαλλον της