Η Ταύτιση Μέντορα και Μαθητή

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην κοινωνία για τη σχέση δασκάλου και μαθητή, αλλά και ενός αρχιτεχνίτη με τον παραγιό του. Γενικά αυτή η σχέση προκύπτει όταν ένας δάσκαλος ή μάστορας κατέχει κάποια γνώση ή δεξιότητα την οποία επιθυμεί να μεταδώσει σε κάποιον άλλο. Στην περίπτωση του Βουδισμού του Νίτσιρεν Νταϊσόνιν, ο μέντορας μεταβιβάζει στον μαθητή την ουσία των διδασκαλιών. Τόσο ο μέντορας όσο και ο μαθητής είναι ίσοι και ταυτίζονται στην επιθυμία τους να επιτύχουν τη φώτιση.

Η Ταύτιση Μέντορα και Μαθητή2017-02-22T13:26:02+02:00

Πολλοί στο σώμα, ένας στον νου

Παρόλο που όλοι είμαστε διαφορετικοί (πολλοί στο σώμα), είναι εφικτό να μοιραστούμε έναν κοινό σκοπό (ένας στο πνεύμα). Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο, κάτι που πιθανόν παραπέμπει σε προηγούμενες εμπειρίες απολυταρχικών καθεστώτων. Αντίθετα είναι ουσιώδες για όλους εμάς να αναπτύξουμε τα προσωπικά και μοναδικά χαρακτηριστικά μας στο έπακρο.

Πολλοί στο σώμα, ένας στον νου2017-02-22T13:26:02+02:00
Go to Top