Ενότητα στον Βουδισμό

Ο Νίτσιρεν Νταϊσόνιν σε πολλά κείμενά του τονίζει και επαναλαμβάνει την αρχή της ενότητας. Η ενότητα ξεκινά με το άτομο. Γράφει: Ακόμη και ένα άτομο που συγκρούεται με τον εαυτό του είναι βέβαιο ότι θα καταλήξει στην αποτυχία.

Ενότητα στον Βουδισμό2017-02-22T19:11:49+02:00

Δέκα κόσμοι

Παρόλο που η ζωή μας συνεχώς αλλάζει και τα συναισθήματά μας εναλλάσσονται από στιγμή σε στιγμή, ο Βουδισμός διδάσκει ότι μπορούμε να κατανοήσουμε την εμπειρία της διαβίωσής μας στον κόσμο ως μία από τις δέκα βασικές καταστάσεις της ζωής, οι οποίες αποκαλούνται δέκα κόσμοι. Ακολουθεί μια σύντομη καταγραφή των θετικών και των αρνητικών χαρακτηριστικών καθενός από αυτούς τους δέκα κόσμους.

Δέκα κόσμοι2017-02-22T13:26:06+02:00

Βουδιστικές Έννοιες

Παρόλο που η ζωή μας συνεχώς αλλάζει και τα συναισθήματά μας εναλλάσσονται από στιγμή σε στιγμή, ο Βουδισμός διδάσκει ότι μπορούμε να κατανοήσουμε την εμπειρία της διαβίωσής μας στον κόσμο ως μία από τις δέκα βασικές καταστάσεις της ζωής, οι οποίες αποκαλούνται δέκα κόσμοι. Ακολουθεί μια σύντομη καταγραφή των θετικών και των αρνητικών χαρακτηριστικών καθενός από αυτούς τους δέκα κόσμους.

Βουδιστικές Έννοιες2017-02-22T13:26:06+02:00
Go to Top