Συναντήσεις για συζήτηση

Οι συναντήσεις για συζήτηση συνήθως προγραμματίζονται σε μηνιαία βάση και στη συντριπτική τους πλειονότητα γίνονται στα σπίτια των μελών που προσφέρονται γι’ αυτόν το σκοπό. Έτσι δίνεται η ευκαιρία να αναπτυχθεί εκείνο το είδος σχέσης που είναι ολοένα και πιο σπάνιο στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον, όπου οι άνθρωποι μπορεί να ζουν χρόνια στο ίδιο σπίτι, χωρίς να συνδέονται φιλικά με τους γείτονές τους.

Συναντήσεις για συζήτηση2017-02-22T18:48:51+02:00

SGI – Καταστατικός χάρτης

Πιστεύουμε ότι ο Βουδισμός του Νίτσιρεν Νταϊσόνιν, μια ανθρωπιστική φιλοσοφία, που σέβεται απεριόριστα την ιερότητα της ζωής και περιβάλλει με ευσπλαχνία τα πάντα, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να καλλιεργήσουν και να εκφράσουν την έμφυτη σοφία τους, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα του πνεύματός τους, να υπερνικήσουν τις δυσκολίες και τις κρίσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, και τέλος να συμβιώσουν ειρηνικά σε μια ευημερούσα κοινωνία.

SGI – Καταστατικός χάρτης2017-02-22T18:46:34+02:00

SGI – Συνοπτικό ιστορικό

Η SGI ιδρύθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 1975, αλλά έχει τις ρίζες της στο κίνημα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930, στην Ιαπωνία, και αγωνίστηκε για να αποτρέψει τον πνευματικό έλεγχο που ήθελε να επιβάλει η τότε μιλιταριστική κυβέρνηση στους πολίτες της χώρας. Ο Βουδισμός, στον οποίο ασκούνται τα μέλη της SGI, βασίζεται στις διδασκαλίες του Ιάπωνα μοναχού Νίτσιρεν Νταϊσόνιν (1222-1282) και στην ερμηνεία της Σούτρας του Λωτού, από τον ίδιο.

SGI – Συνοπτικό ιστορικό2017-02-22T13:26:09+02:00

SGI – Μερικά στοιχεία για τη Διεθνή Σόκα Γκάκκαϊ

Τα μέλη της κατοικούν σε 192 κράτη και περιοχές, ενώ σήμερα οι οργανώσεις που συγκροτούν τη Διεθνή Σόκα Γκάκκαϊ φτάνουν τις 93. Καθεμία από αυτές τις οργανώσεις αφενός αποδέχεται τη διδασκαλία του Βουδισμού του Νίτσιρεν Νταϊσόνιν, η οποία γεννήθηκε στην Ιαπωνία, αφετέρου βασίζει τη λειτουργία της στις αρχές και στους σκοπούς που διαπνέουν τη Σόκα Γκάκκαϊ στην Ιαπωνία. Ωστόσο, κάθε οργάνωση που είναι μέλος της SGI έχει οικονομική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.

SGI – Μερικά στοιχεία για τη Διεθνή Σόκα Γκάκκαϊ2017-02-22T13:26:10+02:00
Go to Top