Άσκηση: «Ναμ μιόχο ρένγκε κιο»

Στις 28 Απριλίου του 1253, στο ναό Σέιτσο, στη σημερινή επαρχία Τσίμπα της Ιαπωνίας, για πρώτη φορά ο Νίτσιρεν έψαλε «Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο» δημοσίως· έτσι καθιέρωσε αυτό τον ψαλμό ως ουσιώδη άσκηση της διδασκαλίας του και ως μια πρακτική που θα δώσει σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναπτύξουν την έμφυτη σοφία τους.

Άσκηση: «Ναμ μιόχο ρένγκε Κίο»

Todas’ Prayer beads

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι, όταν έφτασε στην Ιαπωνία η μετάφραση του Κουμαρατζίβα υπό τον τίτλο Miao-fa-lien-hua-ching (Σούτρα του Λωτού του Υπέροχου Νόμου), που στα Ιαπωνικά διαβάζεται ως «Μιόχο-ρένγκε-κιο». Οπότε αντιλαμβανόμαστε γιατί ο Νίτσιρεν, έχοντας αναγνωρίσει ότι τα είκοσι οκτώ κεφάλαια της Σούτρας του Λωτού στο σύνολό τους εξηγούν τον Μυστικό Νόμο (Ντάρμα), επισήμανε ότι με τις λέξεις αυτού του ψαλμού αποδίδεται η απόλυτη πραγματικότητα όλων των φαινομένων και η φύση του Βούδα σε όλα τα όντα.

Σχετικά με τα παραπάνω και προς αποφυγή όποιας παρανόησης προσθέτουμε –πάντα σύμφωνα με τον Νίτσιρεν – ότι οι πέντε ιαπωνικοί χαρακτήρες του «Μιόχο-ρένγκε-κιο» δεν προσδιορίζουν το κείμενο της Σούτρας του Λωτού, ούτε το νόημα αυτού. Συμπυκνώνουν την πρόθεση ολόκληρης της σούτρας.

Παρακάτω θα διαβάσετε μια σύντομη και αναπόφευκτα περιορισμένη επεξήγηση κάποιων κομβικών εννοιών που εμπεριέχονται σε αυτό τον ψαλμό:

Ναμ

είναι μια σανσκριτική λέξη που μπορεί να αποδοθεί ως «αφοσιώνομαι σε κάτι». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφοσιωνόμαστε και εναρμονιζόμαστε με τον Μυστικό Νόμο, το νόμο της ζωής, όπως αυτός αναλύεται στη Σούτρα του Λωτού, δηλαδή αφιερωνόμαστε στο «Μιόχο-ρένγκε-κιο». Επίσης η λέξη «ναμ», εκφράζοντας δύο άλλες έννοιες ταυτόχρονα, της δράσης και της στάσης, μας παραπέμπει στην κατάλληλη πράξη και στη σωστή στάση που απαιτούνται για να επιτύχουμε τη φώτιση του Βούδα σε αυτή τη ζωή.

Μιόχο

στην κυριολεξία η λέξη εκφράζει τη σχέση ανάμεσα στη ζωή που ενυπάρχει στο σύμπαν και στις ποικίλες εκδηλώσεις της. Το «μιο» ορίζει την πραγματική ουσία της ζωής, η οποία είναι αόρατη και υπερβαίνει τις πνευματικές δυνατότητές μας για να την κατανοήσουμε. Όμως αυτή η ουσία εκφράζεται σε μία απτή μορφή, το «χο», που μπορεί να γίνει αντιληπτή από τις αισθήσεις μας. Τα φαινόμενα («χο») μεταβάλλονται, αλλά η πραγματικότητα που ενυπάρχει σε όλα τα φαινόμενα είναι σταθερή και αποκαλείται «μιο».

Ρένγκε

σημαίνει «άνθος του λωτού». Επειδή ο λωτός παράγει το λουλούδι και τον καρπό ταυτόχρονα, το «ρένγκε» συμβολίζει τον ταυτοχρονισμό του αιτίου και του αποτελέσματος. Οι περιστάσεις και η ποιότητα της ζωής μας καθορίζονται από συγκεκριμένα αίτια και αποτελέσματα –τόσο θετικά, όσο και αρνητικά– που συσσωρεύουμε (με τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις μας) από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό είναι που αποκαλούμε «κάρμα». Με βάση το νόμο του αιτίου και του αποτελέσματος εξηγείται γιατί κάθε άνθρωπος είναι απόλυτα υπεύθυνος για το πεπρωμένο του. Εμείς δημιουργούμε το πεπρωμένο μας και μπορούμε να το αλλάξουμε. Το να ψάλλουμε Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο είναι το πιο ισχυρό αίτιο που μπορούμε να προκαλέσουμε, γιατί παράγει, την ίδια ακριβώς στιγμή, στα βάθη της ζωής μας, το αποτέλεσμα της φώτισης του Βούδα, η οποία με την σειρά της, το δίχως άλλο, θα ξεπροβάλλει και θα εκδηλωθεί την πιο κατάλληλη στιγμή.

Παρόλο που ο λωτός έχει τις ρίζες του μέσα στη λάσπη, το άνθος του είναι τέλειο και άσπιλο. Συμβολίζει την εμφάνιση της φώτισης του Βούδα από τα βάθη της ζωής του μέσου ανθρώπου.

Κιο

στην κυριολεξία η λέξη σημαίνει «σούτρα», «φωνή» ή «διδασκαλία» ενός Βούδα· επίσης σημαίνει «ήχο», «ρυθμό» ή «δόνηση». Ο κινεζικός χαρακτήρας για το «κιο» αρχικά αντιστοιχούσε με τα νήματα ενός υφάσματος και συμβόλιζε τη συνέχεια της ζωής μέσα από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Υπό μία ευρύτερη έννοια το «κιο» εκφράζει την άποψη σύμφωνα με την οποία οτιδήποτε στο σύμπαν αποτελεί εκδήλωση του Μυστικού Νόμου (Ντάρμα).

Γκοχονσον