Αίτιο και Αποτέλεσμα

Καθώς ζούμε την καθημερινότητα λεπτό προς λεπτό, προκαλούμε αιτίες με οτιδήποτε σκεφτόμαστε, λέμε ή κάνουμε. Ο Βουδισμός διδάσκει την ύπαρξη του νόμου του αιτίου και του αποτελέσματος. Σύμφωνα με αυτόν, όταν προκαλούμε ένα αίτιο, το αναμενόμενο αποτέλεσμά του αποθηκεύεται βαθιά μέσα στη ζωή μας και, όταν προκύψουν οι κατάλληλες συνθήκες, θα βιώσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτός ο νόμος του αιτίου και του αποτελέσματος βρίσκεται στο επίκεντρο του Βουδισμού και, στην ιαπωνική γλώσσα, οι χαρακτήρες για το «ρένγκε» στο Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο σημαίνουν τη χρονική σύμπτωση της εσωτερικής αιτίας με το εσωτερικό αποτέλεσμα. Οπότε, με τον ψαλμό δημιουργούμε το αίτιο για τη φώτιση του Βούδα, και το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας υπάρχει ταυτόχρονα με το αίτιο. Ψάλλοντας προκαλούμε άμεσα την εμφάνιση της φώτισης του Βούδα.

«Ρένγκε» κυριολεκτικά σημαίνει «άνθος του λωτού». Ο λωτός είναι ένα όμορφο φυτό που βλασταίνει σε μικρές ή μεγάλες λίμνες και τρέφεται από τις ρίζες του που βρίσκονται μέσα στη λάσπη του βυθού, ενώ το άνθος του επιπλέει στην επιφάνεια του νερού. Αυτό χρησιμοποιείται αλληγορικά για τη ζωή μας, διότι ψάλλοντας Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο μέσα στη λάσπη της καθημερινότητας γινόμαστε ικανοί να αποκαλύψουμε την ύψιστη κατάσταση ζωής.

Αιτίο και Αποτέλεσμα

Όμως ο λωτός είναι σημαντικός και για έναν δεύτερο λόγο. Πρόκειται για ένα φυτό που ανθοφορεί και καρπίζει ταυτόχρονα. Επομένως αποδίδει πολύ όμορφα τη βαθιά λειτουργία της ζωής, κατά την οποία το αίτιο είναι ταυτόχρονο με το αποτέλεσμα.

Ένα παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο ο Βουδισμός αντιλαμβάνεται το αίτιο και το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι η περίπτωση ενός νεαρού που επισκέπτεται το πατρικό του σπίτι, για να περάσει ένα Σαββατοκύριακο με τους γονείς του. Πριν όμως φτάσει το βράδυ της Κυριακής, κάνει έναν γερό καβγά με τους γονείς του και φεύγει. Στις δυτικές κοινωνίες συνήθως θεωρούμε ότι το αίτιο είναι ο καβγάς, ενώ ως αποτέλεσμά του θεωρούμε την πρόωρη αναχώρηση του νεαρού· όμως ο Βουδισμός επικεντρώνεται στο εσώτερο αίτιο και αποτέλεσμα. Οπότε μπορεί να αποδειχτεί ότι το εσώτερο αίτιο είναι η έλλειψη σεβασμού του νεαρού προς τους γονείς του, σε κάποιο πολύ βαθύ επίπεδο, που ίσως ούτε καν το συνειδητοποιεί. Το αποτέλεσμα, που είναι ταυτόχρονο με το αίτιο, αντιστοιχεί με την κατάσταση της κόλασης και μέσα σε αυτή πυροδοτείται η διαφωνία. Βέβαια στο παράδειγμα θα μπορούσαν να αντιστραφούν οι ρόλοι και οι γονείς να δείχνουν έλλειψη σεβασμού προς τον γιο τους. Με βάση το νόμο του εσώτερου αιτίου και αποτελέσματος, όποιος ψάλλει Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο μπορεί να αντικαταστήσει τα εσωτερικά συναισθήματά του με το σεβασμό.

Χάρη στη χρονική σύμπτωση του αιτίου και του αποτελέσματος, όπως προαναφέρθηκε, μπορούμε να προκαλέσουμε και την εμφάνιση της φώτισης του Βούδα. Για να κατανοήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τι είναι το Ναμ-μιόχο-ρένγκε-κιο, πρέπει να αντιληφθούμε και να εκτιμήσουμε την αξία των εννέα συνειδήσεων. Μπορούμε να τις προσεγγίσουμε εννοιολογικά αν τις θεωρήσουμε διαφορετικά επίπεδα συνείδησης, που συνεχώς λειτουργούν ταυτόχρονα για να δημιουργήσουν τη ζωή μας. Σταδιακά, καθώς θα προχωράμε στην επεξήγηση αυτών των συνειδήσεων, η αρχή της χρονικής σύμπτωσης του αιτίου και του αποτελέσματος θα γίνεται προφανής.

Εννεα Συνειδησεις